Vztahy s veřejností - public relations

ANALÝZA VEŘEJNÝCH VZTAHŮ

Máte objektivní obraz o tom, v jakém stavu se nacházejí vnější a vnitřní vztahy ve vaší organizaci? Ptám se proto, že mezi vrcholnými manažery bývá celkem běžné, že vědí o všem, co se děje. Nebo si to alespoň myslí. Čím větší je tato „bublina“, tím větší bývá překvapení z procitnutí, tedy z vhledu do skutečné situace. K tomuto „otevření očí“ slouží právě analýza veřejných vztahů provedená externím subjektem nezatíženým stereotypy klienta. Cílem analýzy public relations je odhalení míst „kde to drhne“ a návrh opatření směřujících k zlepšení. Výstupy této analýzy jsou důležité pro kvalitní tvorbu PR strategie a úspěšné plnění PR plánu.

>> Více podrobností

MAPA WEBU:

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU