Vztahy s veřejností - public relations

VNITŘNÍ KONSOLIDACE

Tato disciplina přichází ke slovu, když se mezilidské vztahy uvnitř firmy či organizace nezdají být ideální. Mnozí manažeři mají představu o tom, že „public relations“ mají působit výhradně směrem ven (v horším případě si dokonce pletou PR s propagandou). Přitom péče o vnitřní vztahy (dále internal relations - IR) jsou velmi důležité pro dobrý chod organizace. Jde například o to, aby klíčoví lidé byli informováni, jakých cílů se má dosáhnout. Pochopitelně je možné vést firmu čistě direktivně, ale pak není radno se divit, když se nedostavuje očekávaná iniciativa, loajalita či spolehlivost zaměstnanců. Cílem IR je nastavení pravidel interní komunikace a zvýšení loajality zaměstnanců a partnerů (tím dochází ke konsolidaci). Dodržování stanovených zásad IR předchází vztahovým problémům mezi zaměstnanci i mezi zaměstnanci a managementem. Jak bylo naznačeno IR dobře fungují jako motivační nástroj pro zefektivnění výrobních procesů. Zpracování IR nabízím manažerům, kteří uvítají příležitost profesní sebereflexe.

>> Více podrobností

MAPA WEBU:

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU