Vizuální styl (corporate identity)

STYL FIREMNÍCH DOKUMENTŮ

Každá rozvíjející se firma postupem času dospěje k bodu, kdy potřebuje mít veškerou dokumentaci vyřešenou jednotně podle vizuálního stylu. Výsledkem je zřetelné odlišení od konkurence a vytvoření pevnějšího vztahu mezi organizací a klienty. Jednotná agenda též přispívá ke zvýšení firemní kultury. Mezi takové dokumenty patří nejčastěji dopisní papíry, vizitky, formuláře, dotazníky, faktury, ale také e-maily či powerpointové prezentace a elektronické dokumenty (např. PDF soubory nebo webové stránky). Pokud se rozhodnete ve své firmě či organizaci takto vše elegantně sjednotit, rád pro vás tuto službu zajistím.

>> Více podrobností

MAPA WEBU:

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU