Vizuální styl (corporate identity)

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

Manuál vizuálního stylu je závazný vnitřní dokument definující formu, jak firma či organizace působí směrem ven i dovnitř. Je to základní pilíř firemní kultury. Manuál určuje grafické prvky, firemní barvy, firemní písmo a další elementy. Zpravidla stanovuje i jejich správné použití (například na firemních vozidlech, v propagačních tiskovinách, na reklamních předmětech, atd.). Vizuální manuál pro vás mohu vytvořit v tištěné i digitální podobě (PDF dokument či webová aplikace).

Vizuální manuál šetří spoustu času a v konečném důsledku i peněz, protože při řešení jakéhokoli potřebného grafického výstupu není třeba složitě a nákladně hledat vhodnou grafiku, ale stačí se řídit manuálem, jehož dodržování znamená vizuální jednotnost i srozumitelnost, jak pro zaměstnance, tak pro partnery, zákazníky a klienty.

Praxe ukazuje, že řada firem nemá personální kapacity pro dohled nad dodržováním vizuálního stylu. Proto kromě samotného vytvoření manuálu nabízím jako doplňkovou službu občasný externí audit, jehož výsledkem je zpráva o stavu dodržování vizuálního stylu a soubor opatření vedoucích ke zlepšení stavu.

>> Více podrobností

MAPA WEBU:

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU