Vztahy s veřejností - public relations

PLÁN PUBLIC RELATIONS

Plán veřejných vztahů (častěji je znám pod pojmem PR plán) je doslova „jízdní řád“, podle kterého dochází k naplňování PR strategií potažmo k dosahování cílů organizace. V konečné podobě tento plán určuje (na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé časové ose) způsoby, jak se bude komunikovat s cílovými skupinami. PR plán tedy definuje nejen co a kdy je třeba udělat, ale také kdo, kde a jak to udělá, kdo provede kontrolu úkolů a jaké budou sankce za nedodržení plánu. Též je možné definovat motivační nástroje a hodnotící kritéria. Pokud nemáte dostatek zkušeností s tvorbou PR plánu, rád vám pomohu jako externí konzultant.

>> Více podrobností CHCETE JINAM?
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU